Kto sme?

FyzioOrava je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje služby fyzioterapie a rehabilitácie. Spája profesionálny prístup s najnovšími poznatkami v odbore.

Hlavným poslaním kliniky je napomáhať svojím klientom s akútnymi a chronickými problémami pohybového systému prostredníctvom aktuálnych a overených metód fyzioterapie.

Dbáme dôraz na precíznu diagnostiku. Pomôžeme Vám porozumieť Vašej problematike a na základe diagnózy navrhneme riešenie, ktoré Vás dostane do kondície a pohody.

Čo je našou víziou?

Vytvoriť tím, ktorý poskytuje svoje služby s cieľom skvalitnenia zdravia biologického ale taktiež sociálno-psychologického. Takto splniť a prevýšiť jeho očakávania.

Poskytnúť edukáciu, terapiu a autoterapiu, prevenciu pre klienta a jeho rodinu. Vytvárať komunitu ľudí, ktorá si informácie zdieľa.

Na základe toho vytvoriť zdravú spoločnosť, ktorá vie vnímať svoje telo, dušu a jeho potreby.

Náš Tím

Fyzioterapeut

Mgr. Ľudmila Rypáková

Vysokú školu fyzioterapie som absolvovala na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Banskej Bystrici. 
Behom štúdia som absolvovala prax v nemocnici, súkromných klinikách i kúpeľoch. Tesne po ukončení magisterského štúdia som pracovala vo Fakultnej nemocnici v Olomouci, prevažne na oddeleniach lôžkovej rehabilitácie, chirurgie, ortopédie, ARO a iné. 
Následne som ďalšie pracovné a profesné skúsenosti nabrala v súkromnej rehabilitačnej klinike Vitalclinic Bratislava. Začala som sa cielene venovať ambulantnej rehabilitácií a špecificky sa zameriavať na hľadanie pravej príčiny a podstaty bolesti u klienta. 
Momentálne pokračujem v ďalšom špecializačnom štúdiu: Fyzioterapia v športe a telovýchove a priebežne absolvujem kurzy a školenia. Byť neustále v aktuálnom dianí vo svete fyzioterapie je mojím koníčkom 🙂 
 
Vo svojej terapii kombinujem viacero akreditovaných metodík a konceptov tak, aby som dokázala klienta čo najefektívnejšie previesť cez proces rehabilitácie a skoro ho vrátiť do formy a pohybu 🙂