FyzioOrava Centrum Fyzioterapie

Nie je potrebné žiadne odporúčanie od lekára

FyzioOrava je súkromé fyzioterapeutické centrum. Môžete sa na nás obrátiť priamo aj bez odporúčania od lekára. Všetky služby sú priamo hradené klientom.

Prvá návšteva

Na prvú návštevu je vhodné si so sebou priniesť zdravotnú dokumentáciu už absolvovaných vyšetrení a zákrokov. Počas prvej terapie preberieme detailne históriu vášho zdravotného stavu. Následne zhodnotíme funkciu vášho pohybového systému, rozsah pohybu, silu a pravdepodobne kompletné diagnostické testy. Vaša fyzioterapeutická diagnóza Vám bude vysvetlená a bude vám doporučený plán riešenia vašich ťažkostí.

Aktívna účasť

V našom fyzioterapeutickom centre sa stávate aktívnym účastníkom vašej rehabilitácie. Váš fyzioterapeut disponuje širokou škálou techník a metodík na riešenie vašich ťažkostí priamo v centre, vaša domáca aktivita je ale rovnako veľmi dôležitá. Váš plán bude obsahovať doporučené cviky, ktoré prispejú k rýchlejšiemu dosiahnutiu výsledkov.